Vai jums tuvam cilvēkam ir cukura līmeņa svārstības?

Vai jums tuvam cilvēkam ir cukura līmeņa svārstības?

Vai ir cukura līmeņa svārstības?

Diabēta pacientam ir iespējamas cukura līmeņa svārstības asinīs.1,2 Tās var ietekmēt diabēta pacienta vispārējo veselības stāvokli un arī uzvedību. Diabēta pacients var rūpīgi izpildīt ārsta norādījumus, lai pēc iespējas labāk kontrolētu diabētu, bet viņam tik un tā ir iespējamas cukura līmeņa svārstības asinīs.

Ja pārzināsiet diabēta pacienta cukura līmeņa svārstību izpausmes, tad varēsiet labāk palīdzēt tuvam cilvēkam, kuram ir šāda slimība.

Mūsu diabēta kontrolsaraksts var palīdzēt jums novērtēt cukura līmeņa svārstības un izprast pieejamās iespējas. Konsultēšanās ar ārstu palīdzēs atrast efektīvus uzlabojumus.

Cukura līmeņa svārstību sekas

Nekontrolēts diabēts var izraisīt jums tuvam cilvēkam bīstamas komplikācijas,1 taču cukura līmeņa svārstības asinīs var ietekmēt viņu arī emocionāli, izraisot nomāktības sajūtu. Ar diabētu saistīta nomāktība var ietekmēt arī diabēta pacienta spēju kontrolēt cukura līmeni asinīs, tādējādi radot apburto loku, kad depresija ietekmē spēju kontrolēt cukura līmeni asinīs, un nepietiekoša cukura līmeņa kontrole vēl vairāk palielina diabēta pacienta nomāktību. Ar diabētu saistītai depresijai bieži vien nepievērš pietiekamu vērību.3–5

Cilvēkam, kurš rūpējas par diabēta slimnieku, šī rūpju nasta var izraisīt veselības stāvokļa pasliktināšanos. Sekas var būt pārpūle – fizisks un emocionāls nogurums, ko izraisa rūpēšanās par tuvu cilvēku, kuram ir cukura diabēts.6

1. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. The Lancet Vol 352, Sept 1998 
2. Diabetes.co.uk. Augsta un zema cukura līmeņa simptomi: http://www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html; - Pārbaudes datums: 2015. gada 24. septembris
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26; 
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310; 
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;